TNO - API Store

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

Omschrijving

Het bedrijf TNO heeft een groot aantal API's ter beschikking gesteld voor de Hackathon. Voorbeelden zijn AIS data, Waterniveau data, touristische gegevens, haven data en meer.

Gebruiksaanwijzing

De API's kunnen gebruikt worden door allereerst naar de volgende url te navigeren: https://intrepid.tno.nl/store Vervolgens zie je het overzicht met alle beschikbare API's.

  • Om deze API's te gebruiken moet je allereerst een account aanmaken. Dit kan door rechts bovenin op 'sign-up' te klikken en je gegevens in te vullen.
  • Als dit gebeurd is moet een application aangemaakt worden. Klik op 'My Applications' in de balk bovenin het scherm.
  • In het formulier, vul een willekeurige naam in, selecteer bij 'Throttling Tier' de optie 'Unlimited' en klik op 'Add'.
  • Navigeer vervolgens naar het overzicht met API's en klik op de button 'Subscribe' om de API aan je subscriptions toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de API voor je wordt geactiveerd.
  • Klik vervolgens op de knop 'My Subscriptions' om een overzicht van al je subscriptions/API's op te vragen. Onder 'Keys - Production', klik op de knop 'Generate' om een sleutel te genereren. Hierbij is standaard een verlooptijd van 3600 seconden ingevuld. Er kan echter ook een andere tijd ingevuld worden of -1 voor een sleutel die nooit verloopt.
  • Als dan uiteindelijk op de API geklikt wordt in het overzicht met alle API's of onder 'Subscribed APi's' in het subscription overzicht, kan je zien hoe je de API kunt gebruiken.
  • Dit kan een POST of GET request zijn naar een URL. De URL die je moet gebruiken is aangegeven op de pagina van de API, waar tevens ook getoond word of je een GET of POST request moet sturen. Daarnaast kan het zo zijn dat een API uit zichzelf al een maximale Throtting Tier toegekend heeft. In dit geval kan, ondanks de hogere opgegeven Application Throtting Tier, niet meer dan een x aantal requests per minuut gestuurd worden.

NOTE: 1. The API Console from the API Store is currently not functioning. Please use the REST Client provided under the "Tools" option in the API Stores main menu.

2. When sending request add a header named "Authorization" with value "Bearer YOUR_API_ACCESS_TOKEN_HERE". For Example: Authorization: Bearer 2820fb18baa89b2ea6b2ba82532f217 3. Optional: Add another header named "Content-Type" with value "application/x-www-form-urlencoded"

Bron

[[1]]