Port of Rotterdam - DIversen

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

Dump van geodatabase


Dataset Name Toelichting
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_Complex Complex Weergave van de verschillende regio’s in de haven van Rotterdam
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_Harbour Haven en vaarweg Het watervlak verdeeld in alle verschillende havens, inclusief naam. Water is gegenereerd uit diverse bronnen als top10nl en GBK en eigen assetgegevens.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_Harbour_p Havennaam Gerelateerd aan Harbour. Is één punt binnen één haven, zorgt in combinatie met een afsluitlijn voor de naam aan een haven met AA_Harbour als resultaat.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_Land Land Landvlak, gegenereerd uit diverse bronnen als top10nl en GBK en eigen assetgegevens.. Is tegenhanger van watervlak.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_Parcel Perceel Oude laag, zou ik niet gebruiken. Daarom ook niet toegevoegd.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Administrative\POI.AA_ShoreSiteNum Oeverfrontnummer Nummering van alle oevers in de haven. Zelfde nummering als op de witte bewegwijzeringsborden in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_Bridge Brug Bruggen
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_CivilStrucArea Kunstwerkvak Is het kunstwerk onderverdeeld in vakken. Niet relevant of van toegevoegde waarde, daarom ook niet toegevoegd.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_CivilStructure Kunstwerk Alle beheerde kunstwerken door onze Assetmanagement afdeling.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_FloatingDock Drijvend dok
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_Jetty Steiger Vlakkenbestand van alle steigers in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_Ladder Trap Puntenbestand van alle trappen (aan kademuren en steigers en palen) in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_MooringBuoy Afmeerboei Puntenbestand van alle afmeerboeien in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_Pontoon Ponton Vlakkenbestand van alle pontons in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_QuayWall_a Kademuur (vlak) Vlakkenbestand van alle kademuren in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_QuayWall_l Kademuur (lijn) Lijnenbestand van alle kademuren in de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_Stairs Luie trap Is een puntenbestand, naar mijn mening geen toegevoegde waarde, data is vergelijkbaar met trappen.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_StairsFlight Vluchttrap Puntenbestand van alle trappen (aan kademuren en steigers en palen) in de haven. Zelfde als trappen, echter dit zijn extra trappen binnen één boldervak.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.AssetManagement\POI.AM_StairsSkipper Schipperstrap Puntenbestand van alle trappen (aan kademuren en steigers en palen) in de haven. Zelfde als trappen, echter dit zijn extra trappen binnen één boldervak.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.LandManagement\POI.LM_Berth Ligplaats Alle ligplaatsen in de haven. Naar deze (parkeer)vakken worden de schepen door de Havenmeester geleid.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_HazardousGoodsZoning_a Zoneringsregeling ligplaatsen (vlak) Buffervlakken rondom plaatsen, woonkernen e.d. Veiligheids vlakken.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_HazardousGoodsZoning_l Zoneringsregeling ligplaatsen (lijn) Ken de data niet. Ziet er op het oog niet interessant uit, is een zonering in de dordrecht regio.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_Hydrant Bluswateraansluiting Bluswateraansluitingen waar een RPA van DHMR landinstallaties van water kan voorzien in geval van een calamiteit.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_LandingPoint Opstap- en aanlandingsplaats Hier kan RPA afmeren waar ook veiligheidsinstanties op het land (ambulances e.d.) kunnen komen.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_RestrictedArea Petroleumregime Regio’s in de haven waar speciaal petroleum regime geldt (vlakkenbestand).
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_RiskLocation Risicolocaties in de ondergrond Atlas van alle risicolocaties in de ondergrond die in de loop der jaren zijn verzameld, denk aan mogelijke scheepswrakken, explosieven of afgebroken funderingspalen.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Security\POI.SE_SecureArea ISPS security locatie Security locaties zijn locaties die in het kader van de Havenbeveiligingswet vallen en die in een beveiligingsniveau zijn ingedeeld. Het beheergebied geeft de grens van de security locaties aan.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.ShipGuidance\POI.SG_VTSPatch VTS patch Opdeling van de haven tbv radioverkeer. Binnen patch / sector alle communicatie over hetzelfde kanaal.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.ShipGuidance\POI.SG_VTSSector VTS sector Opdeling van de haven tbv radioverkeer. Binnen patch / sector alle communicatie over hetzelfde kanaal.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_ConstDepthArea Constructiedieptevak Vlak voor de kademuur. Hier hangt een diepte aan, wanneer de actuele diepte dieper is dan loopt de kademuur kans op instorten. Is tbv assetmanagement van kademuur.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_DredgingArea Baggervak Admin. onderverdeling van de havenbekkens tbv de baggerafdeling. Hier hangt weinig aan, beter om de onderhoudsdiepte vakken te gebruiken. Hier wordt op onderhouden.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_Footprint Tekeningen (footprint) Zijn de oude contourlijnen van de peiltekeningen. Is niet interessant, daarom ook niet toegevoegd.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_MaintDepthArea Onderhoudsdieptevak Dieptevakken waarop wordt onderhouden door de baggerafdeling. Te allen tijden de gegarandeerde diepte van een vak.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_NourishmentArea Suppletiegebied Zandsuppletiegebied aannemer buitencontour
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_SampleArea Monstervak Locatievlak waar jaarlijks gemonsterd wordt tbv bodemkwaliteit van de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_SamplePoint Monsterpunt Locatiepunt waar jaarlijks gemonsterd wordt tbv bodemkwaliteit van de haven.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_SoundingArea Peilvak Administratief vak welke wordt gepeild om een beeld te krijgen van de actuele diepte ter plaatse van de onderhoudsdieptevakken.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.UnderwaterManagement\POI.UM_SurveyRegion POI.UM_SurveyRegion Niet interessant. Is een vlak tbv een kaartproduct.
Database Connections\Prod - Pub.sde\POI.Utility\POI.UT_ShoreConnection Walstroom Locaties van de walstroomkasten.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Meetlocatie Voorspellocaties Locaties in de haven waar een voorspelling van diverse hydrometeo gegevens kan plaatsvinden. Is niet interessant, daarom niet toegevoegd.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Stroommeter Stroommeter Locaties in de haven van de Waterstroommeters.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Waterstandmeter Waterstandmeter Locaties in de haven van de waterstandmeters.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Windmeter Windmeter Locaties in de haven van de windmeters.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Zichtmeter Zichtmeter Locaties in de haven van de zichtmeters.
Database Connections\Prod - Pub.sde\REF.HydroMeteo\REF.Zoutmeter Zoutmeter Locaties in de haven van de zoutmeters.
POI.AM_Dolphin Buispalen Alle buispalen in de haven (toegevoegd, mogelijk interessant)
POI.AM_Slope Glooiingen Lijnenbestand van alle glooiingen in de haven. Gecombineerd met de kademuren grofweg een dekkende contour van de havenbekkens. (toegevoegd, mogelijk interessant)