NDW - Brugopeningen

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

Omschrijving

De instantie Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) bied data aan over de brugstanden van een groot aantal bruggen.

Gebruiksaanwijzing

De data is ingepakt als .gz bestand en is opgeslagen als XML bestand. Periodiek wordt het .gz bestand opnieuw opnieuw geüpload met verse informatie.

Documentatie over alle datasets die de Nationale Databank Wegverkeergegevens aanbieden is te vinden in het PDF document, te vinden onder het kopje **Bron**.


//Voorbeeld Data// Onderstaande situatie beschrijft een brugopening. Het bericht geeft aan dat de status van de brug “open” is, wat betekent dat de scheepvaart door kan en het wegverkeer opgehouden wordt. Met behulp van de elementen onder validity wordt de verwachte duur van de situatie aangeduid.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header />
  <SOAP-ENV:Body>
   <d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" modelBaseVersion="2">
     <exchange>
      <supplierIdentification>
        <country>nl</country>
        <nationalIdentifier>NDWNL</nationalIdentifier>
      </supplierIdentification>
      <subscription>
        <operatingMode>operatingMode1</operatingMode>
        <subscriptionStartTime>2014-08-20T12:14:54Z</subscriptionStartTime>
        <subscriptionState>active</subscriptionState>
        <updateMethod>snapshot</updateMethod>
        <target>
         <address />
         <protocol>HTTP</protocol>
        </target>
      </subscription>
      <filterReference>
        <keyFilterReference>CBS filter</keyFilterReference>
      </filterReference>
      <filterReference>
        <keyFilterReference>ID filter</keyFilterReference>
      </filterReference>
     </exchange>
     <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" lang="nl" xsi:type="SituationPublication">
      <publicationTime>2014-08-20T12:14:54Z</publicationTime>
      <publicationCreator>
        <country>nl</country>
        <nationalIdentifier>NDWNL</nationalIdentifier>
      </publicationCreator>
      <situation version="1" id="PZH02_348902">
        <situationVersionTime>2014-08-20T12:12:24Z</situationVersionTime>
        <headerInformation>
         <areaOfInterest>regional</areaOfInterest>
         <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
         <informationStatus>real</informationStatus>
        </headerInformation>
        <situationRecord xsi:type="GeneralNetworkManagement" version="1" id="PZH02_348902_01">
         <situationRecordCreationTime>2014-08-20T12:12:24Z</situationRecordCreationTime>
         <situationRecordVersionTime>2014-08-20T12:12:24Z</situationRecordVersionTime>
         <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
         <validity>
           <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
           <validityTimeSpecification>
            <overallStartTime>2014-08-20T12:16:00Z</overallStartTime>
            <overallEndTime>2014-08-20T12:20:00Z</overallEndTime>
           </validityTimeSpecification>
         </validity>
         <groupOfLocations xsi:type="Point">
           <locationForDisplay>
            <latitude>52.13566</latitude>
            <longitude>4.4679894</longitude>
           </locationForDisplay>
           <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
            <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
            <alertCLocationTableNumber>5.7</alertCLocationTableNumber>
            <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
            <alertCDirection>
              <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
            </alertCDirection>
            <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
              <alertCLocation>
               <specificLocation>22105</specificLocation>
              </alertCLocation>
            </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
           </alertCPoint>
         </groupOfLocations>
         <operatorActionStatus>approved</operatorActionStatus>
         <complianceOption>advisory</complianceOption>
         <generalNetworkManagementType>bridgeSwingInOperation</generalNetworkManagementType>
        </situationRecord>
      </situation>
     </payloadPublication>
   </d2LogicalModel>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Bron

Realtime data over open bruggen kunnen worden opgehaald via [[1]] Documentatie: [[2]]