KNMI

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

In deze directory staan 3 types datafiles:

 • YYYYMMDDHH_MODEL_KNMI.tar: modelverwachtingen van HARMONIE
 • YYYYMMDD_GMS.dat: voor het sneeuw/ijzelgeval de 5 minuten waarnemingen van de Gladheidmeldsysteemstations van Rijkswaterstaat
 • YYYYMMDD_10minobs_KNMI.tar: de 10-minuten waarnemingen van de KNMI stations

Verder als achtergrondinformatie:

 • het handboek waarnemingen (Handboek_01.pdf). In bijlage 3 staat een lijst van stations van het KNMI met de positie. Deze stations zijn terug te vinden in de YYYYMMDD_10minobs_KNMI.tar files
 • De informatie over de stationslokaties van het Gladheidsmeldsysteem van Rijkswaterstaat (~320 stations langs de snelwegen in Nederland).

In de tar-file van de modelgegevens staan losse uur-files die de verwachting aangeven voor +?? uur (ik heb 24 uur aan verwachtingen in de files gestopt). De gegevens zitten in zogenaamde GRIB-files. Ik hoop dat jullie met dit dataformaat overweg kunnen. Als dat niet lukt dan kan ik de data ook nog overzetten naar ASCII (worden dan wel veel grotere bestanden).

In verwachtingsfiles van het HARMONIE (naam=HARM_PK1_YYYYMMDDHH00_0FF00_GB) model zitten de volgende parameters:

par evt ev (par=parameternummer, levt=level type, lev=level/hoogte)
117 105 0: inkomende kortgolvige straling
115 105 0: inkomende langgolvige straling
1 103 0: Luchtdruk op zeeniveau
33 105 10: 10-meter U-component van de wind
34 105 10: 10-meter V-component van de wind
11 105 2: 2-meter temperatuur
17 105 2: 2-meter dauwpuntstemperatuur
52 105 2: 2-meter relatieve luchtvochtigheid
71 105 0: bedekkingsgraad (bewolking)
73 105 0: bedekkingsgraad lage bewolking
74 105 0: bedekkingsgraad lage bewolking
75 105 0: bedekkingsgraad middelbare bewolking
61 105 456: neerslagintensiteit regen (kg m**-2 s**-1)
61 105 457: neerslaghoeveelheid regen (kg m**-2)
62 105 456: neerslagintensiteit sneeuw (kg m**-2 s**-1)
62 105 457: neerslaghoeveelheid sneeuw (kg m**-2)

[|- ]|63 || 105 || 456: neerslagintensiteit hagel (kg m**-2 s**-1)

63 105 457: neerslaghoeveelheid hagel (kg m**-2)
162 105 10: 10 meter U-component maximale windstoot van afgelopen uur
163 105 10: 10 meter V-component maximale windstoot van afgelopen uur

In de GMS-file zit: filenaam, lokatienummer, datum, tijd, 12*wegdektemperatuur, 12*geleidendheidsensorwaarde, T-lucht, T-diep, T-dauwpunt

In de 10-minuten data zit: stationsnummer, datum, tijd, 10Min, parameter, waarde, kwaliteitsvlag Per station zijn een heleboel parameters beschikbaar. De belangrijkste zijn:

 • ta: 2-meter temperatuur
 • td: 2-meter dauwpuntstemperatuur
 • dd: 10-meter windrichting
 • ff: 10-meter windsnelheid
 • fx/fxs/gff/gffs: maximale windstoot
 • vv: zicht

Handboek_H01.pdf

GMSlatlon.txt

20150725_10minobs_KNMI.tar

2015072500_MODEL_KNMI.tar

2015072500_MODEL_KNMI.tar

2015072500_MODEL_KNMI.tar

20150124_GMS.dat

20150124_10minobs_KNMI.tar

2015012318_MODEL_KNMI.tar