Havenbedrijf Rotterdam - Scheepsbezoeken

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

Omschrijving

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft informatie over passages en bezoeken van schepen ter beschikking gesteld voor de Hackathon. De informatie is opgeslagen in XML en CSV formaat en is ingepakt in een tar.gz bestand.

Gebruiksaanwijzing

De informatie in de bestanden kan handmatig overgenomen worden indien gewenst. Tevens is het mogelijk om een CSV of XML library/functie te gebruiken die de CSV of XML bestanden kan omzetten naar een bruikbaarder formaat.

Voor het doorgronden van de informatie in de bestanden kan de volgende lijst met gegevens en de bijbehorende gegevenstypen gebruikt worden.

Scheepsposities

String id;
Long trackNumber; 
Long vesselId; 
String vesselType; 
String vesselName; 
CoordinateDTO position; 
int xSpeed; int ySpeed; 
double speedInKnots; 
double averageSpeedInKnots; 
boolean isPilotOnBoard; 
int length; int beam;
Integer orientation; 
Integer berthOrientation;
String destination; 
String aisName; 
boolean moored; 
String portRole; 
boolean containsDangerousCargo; 
boolean containsExplosiveCargo;

Schepen (referentiegegevens)

Long id; 
String shipNumber; 
String uniqueShipNumber; 
String shipNumberType; 
String callSign; 
String shipName; 
String category; 
String mmsiNumber; 
Integer length; 
Integer beam;
Integer maximumDraught; 
String flagCode; 
Integer yearOfConstruction; 
List<DeclarationOfSecurityDTO> declarationsOfSecurity; 
ProhibitionToSailDTO prohibitionToSail; 
String portOfRegistry; 
Integer londonLength; 
Integer grossTonnage; 
Integer nettTonnage; 
Integer deadWeight; 
Date dateOfCommissioning; 
String bowThruster; 
String sternThruster; 
Date coFEndDate; 
Date ioppcEndDate; 
Date sccEndDate; 
Date nlsEndDate; 
String bccType; 
String gccType; 
Boolean doubleSide;
Boolean doubleBottom; 
Boolean exemptionOfNotification; 
Boolean exemptionOfDisposal; 
Boolean exemptionOfContribution; 
Integer mainEngineCapacity; 
SmallSeashipCodeDTO smallSeashipCode; 
String subCategory; 
String typeOfFuel;

Bezoeken:

Long id; 
Long communicationId; 
String ucrn; 
String shipNameDuringVisit; 
String currentBerthName; 
VesselDTO vessel; 
MovementDTOImpl actualMovement; 
MovementDTOImpl lastMovement;
AgentDTO agent; 
String origin; 
String destination; 
Date dateTimeStart; 
Date etaPilotStation; 
Date dateTimeEnd; 
Set<InspectionEvaluationDTO> inspectionEvaluations; 
Set<InspectionDTO> inspections; 
boolean containsDangerousCargo; 
boolean containsExplosiveCargo; 
List<SecurityPortDTO> securityPorts; 
VesselVisitStatusDTO status; 
List<BerthVisitDTO> berthVisits;

Ligplaatsbezoeken

BerthDTO berth;
 Date etaBerth; 
 Date etdBerth; 
 Date atdBerth; 
 Date ataBerth; 
 String mooringInfoCode; 
 String berthAdditionalInfo; 
 String previousBerthInfo; 
 boolean berthChangeReported; 
 LinesmenDTO linesmenArrival; 
 LinesmenDTO linesmenDeparture; 
 String linesmenArrivalParticulars; 
 String linesmenDepartureParticulars; 
 LinesmenRequested 
 linesmenArrivalRequested; 
 LinesmenRequested 
 linesmenDepartureRequested;

Ligplaats

String berthName;
String particulars;
Integer orientation;
String defaultMooringCode;
String mooringPoles;
Integer x;
Integer y;
String companyName;
String type;
String identification;
Long id;

Bron

Passages

Bezoeken