ECT - Truckbezoeken

From World Port Hackathon Api's
Jump to: navigation, search

Omschrijving

Het bedrijf ECT heeft voor de Hackathon een data dump van truckbezoeken in de maand Juli aangeleverd.

ECT omschrijft de dataset als volgt: "Een truck gaat tijdens zijn bezoek op de Delta Terminal langs meerdere procespunten en meldt zich daar met de CargoCard van de chauffeur. De datum/tijd van voltooiing van ieder procespunt zijn vastgelegd in bijgaande Excel. De procespunten (donker grijs vlak) lees je van links naar rechts en staan reeds in de juiste volgorde (kolommen E t/m AD). Tevens zijn de bezochte blokkengroepen toegevoegd aan de dataset (kolommen AE t/m AJ). Sommige trucks bezoeken meerdere sub-terminals en/of blokkengroepen. Met al deze procespunten kunnen we dus per truckbezoek de route vaststellen, de duur tussen de procespunten, e.d. De set vertelt ons niet welke of hoeveel containertransacties op ieder procespunt worden behandeld."

Tevens heeft ECT een powerpoint meegeleverd met extra informatie, te vinden onder het kopje **Bron**. Deze is als volgt omschreven: " In de powerpoint vind je de doseermonitor, dat is al een mooi startpunt voor een App-variant. De doseermonitor toont de beschikbare en actuele capaciteit per blokkengroep (AA-B) per subterminal (DDN, DDE, DDW). Wachtende trucks worden “gedoseerd”. Doseren is terug te vinden in de dataset in kolommen G (dosed) en H (undosed), hieruit kunnen we dus de actuele drukte afleiden."

Gebruiksaanwijzing

De data is opgeslagen in XLS formaat. Met een library/functie kan de data omgezet worden naar een bruikbaarder formaat.

Bron

Powerpoint met extra informatie: [[1]] Truckbezoeken data in XLS formaat: [[2]]